„Medycyna Nowożytna” T. 20, 2014, zeszyt 1

30.03.2015 | 12.02.2022

Spis treści

Studia

Maria Joanna Turos – Ignorantio – ignorancja w znaczeniu prawnokanonicznym jako wymiar merytoryczny błędu medycznego ze szczególnym uwzględnieniem anestezjologii

 

Prace analityczne

Magdalena Syguda – „Rady dla kobiet wśród brzemienności” na podstawie Poradnika dla młodych matek Teodora Mateckiego.

Joanna Warmuzińska – Uzdrowisko w Druskienikach do 1939 r.

Sylwia Kuźma Markowska – Zaraza u bram Nowego Jorku: reakcja amerykańskiej opinii publicznej na epidemię tyfusu w Polsce po I wojnie światowej.

Andrzej Felchner – Zadania i działalność lekarza powiatowego w II Rzeczypospolitej na przykładzie powiatu piotrkowskiego.

Andrzej Wypustek- Nocniki i gąbki, toalety i latryny – higiena osobista w świecie grecko-rzymskim.

Beata Wojciechowska – Porady dla kobiet ciężarnych i rodzących w Polsce średniowiecznej i wczesno nowożytnej.

 

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Hubert Kowalski – Siedziba Wydziału Lekarskiego i Instytutu Położniczego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Danuta Hombek – Początki prasy medycznej w Polsce-

 

Recenzje

Miłość idealna, miłość dziecka, w serii: Antropologia miłości t. 5,  red. Bożena Płonka Syroka, Aleksandra Szlagowska, Andrzej Syroka Kaja Marchel, Oficyna wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013, ss. 515. Rec. prof. B. Urbanek

Wanda Wojtkiewicz, Rok, Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Wydawnictwo Adam Marszałek- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Toruń 2012, 315 ss.( rec. Tadeusz Dubicki)

Jarosław Jastrzębowski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe. Kraków 2013, wyd. Księgarnia akademicka. 422 ss. ( rec. Jacek Tomasz Persa)

Jan Stasiewicz (red.) Lekarze Podlasia – skojarzenia wileńskie, „Zeszyty Historyczne Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku 2012, t. V, nr 3,96 ss. (rec. Magdalena Grassmann)

 

Z życia naukowego

Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiej i IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”, Ciechanów, 26.04.2014 (Maria Lipińska, Małgorzata Marcysiak)

Informacja o konferencji w Charkowie

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT