„Medycyna Nowożytna” T. 20, 2014, zeszyt 2

30.03.2015 | 12.02.2022

Studia

 • Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski – Stan epidemiologiczny oraz higiena w miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII w. Stań badań i postulaty badawcze

Prace analityczne

 • Joanna Lusek – Zestawianie wojskowych pociągów sanitarnych w latach Wielkiej Wojny na terytorium Cesarstwa Niemieckiego[1]

Anachronica

 • Katarzyna Szymczyk – Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku szkolnym w okresie międzywojennym w latach 1918-1939 z uwzględnieniem Piotrkowa Trybunalskiego
 •  Wojciech Ślusarczyk – Działalność Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Federacji Farmaceutów Słowiańskich (1929 – 1939)
 • Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Piotr Sławiński – Abstynencka Liga Kolejowców w latach 1929-1939
 • Magdalena Paciorek – O wychowaniu nowego typu lekarza w Polsce na przełomie lat 40. i 50. XX w.

 Z archiwów bibliotek i muzeów

 • Magdalena Grassmann – Dawna medycyna nad Tamizą. Szlakiem londyńskich muzeów medycznych

Recenzje i omówienia

 • Jerzy Janiuk, Obraz gruźlicy na przełomie XIX i XX wieku w literaturze pięknej okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 309 ss. ( rec. Małgorzata Marcysiak)
 • M. Bilek, Apteka w Myślenicach, wyd. Bez Recepty, Łódź 2013, ss.127. (rec. Katarzyna Golańska)
 • Anna Marek, Leczenie ran wojennych w Powstaniu Warszawskim ,1 sierpnia – 2 października 1944, wyd. Bellona, Warszawa 2014, ss.360. (rec. Bożena Urbanek)

Kronika życia naukowego

 • Irmina Utrata – Sprawozdanie z seminarium dla historyków farmacji i medycyny w Pradze
 • Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV – XVIII w.)Bydgoszcz (17 – 18 września 2015 r.) komunikat
 • Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem. Bydgoszcz (28 – 29 maja 2015 r.) komunikat
 • Autorzy
 • Regulamin
 • Warunki prenumeraty


[1] na przykładzie tekstu źródłowego „Der Bayerische Lazarettzug Nr. 2 welcher auf Befehl Sr. Majestät des Königs Ludwig III v. Bayern unter Mitwirkung des Deutschen Museums ausgerüstet und Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser zur Verfügung gestellt wurde“ [Bawarski pociąg sanitarny  nr 2 wyposażony z rozkazu Jego Królewskiej Mości Króla Ludwika III Bawarskiego przy współudziale Muzeum Niemieckiego i do dyspozycji Jego Wysokości Cesarza Niemiec oddany]

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT