„Medycyna Nowożytna” T. 22, 2016, zeszyt 1

13.09.2016 | 12.02.2022

Studia

 • Kowalska Barbara – Jak starucha kobietom radziła – na podstawie Powieści o Róży.
 • Grzegorz Wiktorowski – Choroby przewlekłe i ich profilaktyka w nauczaniu konfesyjnym Adwentystów Dnia Siódmego (Seventh-Day Adventists) w Stanach Zjednoczonych

Prace Analityczne

 • Karol Łopatecki – U genezy państwowej opieki społecznej i zdrowotnej – szpitalnictwo wojskowe w epoce nowożytnej
 • Walentyna Krystyna Korpalska, Marek Maciejewski – Zdrowie publiczne na ziemiach polskich pod zaborem pruskim na przykładzie rejencji bydgoskiej
 • Elżbieta Rutkowska – Badania właściwości leczniczych i toksycznych bobu kalabarskiego (Physostigma venenosum Balf.) w świetle wybranych zagranicznych i polskich czasopism medycznych i farmaceutycznych w XIX wieku

Z archiwów, bibliotek i muzeów

 • Katarzyna Golańska – Gastrologia w podręcznikach Walerego Jaworskiego i Paula Cohnheima w latach 1882-1909 – analiza porównawcza

Recenzje i Omówienia

 • Dzieje medycyny w Polsce 1914-1944 t. 1. Warszawa – PZWL 2015 ss. 520. (rec. Henryk Goertner)
 • Dzieje medycyny w Polsce 1914-1944 t. 2. Warszawa – PZWL 2015 ss. 690. (rec. Henryk Goertner)
 • Iwona Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej. Wydawnictwo Kontekst. Kraków-Poznań 2015, s. 255, ilustr., ISBN 978-83-62564-67-5. (rec. Henryk Gaertner)
 • Paula A. Michaels, Lamaze: An International History, Oxford and New York: Oxford University Press 2014, ss. 240. (rec. Sylwia Kuźma-Markowska)
 • Arthur Allen, Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami” Wydawnictwo Czarne, 2016, przełożyła Barbara Gadomska – (rec. Maria Ciesielska)
 • Miłość czarowna – pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel, Andrzeja Syroki, Wrocław 2015. t.7. Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 314.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT