„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 2

23.02.2018 | 12.02.2022

Studia

 • Marek Rafalski – Ciężko chory i umierający w XIX-wiecznej Warszawie

Prace analityczne

 • Maria Joanna Turos – Leopold Lafontaine (1756-1812) nadworny chirurg króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Izabela Krasińska – Choroby a nadużywanie alkoholu w opiniach zagranicznych i polskich lekarzy (z perspektywy polskojęzycznych periodyków abstynenckich z początku XX w.)

Anachronika

 • Zbigniew Tucholski – Kremacja zwłok w Rosji Sowieckiej
 • Piotr Skalski – Walka z chorobą polio w powojennej Polsce

Z archiwów, muzeów i bibliotek

 • Aistis Żalnora Stanisław Trzebiński and his Research in Philosophy of Medicine in Vilnius Stephen Batory University in 1922-1939
 • Magdalena Grassmann – Polskie dziedzictwo medyczne w zbiorach Muzeum Polski w Ameryce w Chicago

Recenzje i omówienia

 • Wybrane problemy historii medycyny Pięć perspektyw – pod red. Anity Magowskiej i Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2017, ss. 376 – rec. Teresa Dworecka
 • Monika Urbanik i Andrzej Urbanik, Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1896-2016), Kraków 2016, ss. 133 – rec. Teresa Dworecka

Z życia naukowego

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Lekarz na prowincji, Hucisko k. Częstochowy 9-10 listopada 2017 r. – Anna Czerniecka-Haberko, Barbara Szargot
 • Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych jako przykład symbiozy polskiego środowiska akademickiego w zakresie dziedzictwa nauki – Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”, Kraków 22-24 11. 2017 r. – Marta Piszczatowska, Magdalena Grassmann

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT