„Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, zeszyt 1

26.09.2018 | 12.02.2022

  • Bożena Płonka – Syroka – Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza

Prace analityczne

  • Maria Joanna Turos – Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominique Jean Larrey
  • Joanna Lusek – Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1850 bis 1938 nach den Promotions- und Rigorosenprotokollen
  • Bożena Urbanek – Kariery naukowe kobiet na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie w okresie międzywojennym 1919-1939

Z archiwów, bibliotek i muzeów

  • Marta Piszczatowska – Muzeums od pioners of medicine of nursing in London.
  • Łukasz Mencner – Czasopiśmiennictwo medyczne w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.
  • Katarzyna Okoniewska, Dentystyka w obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz i KL Stutthof

Recenzje i omówienia

  • Kazimierz Janicki, Dzieje szpitalnictwa wojskowego w Poznaniu. Wyd. Napoleon V. Oświęcim 2016, ss. 260.
  • Transferring Professional Knowledge and Skills (The Case of Central and Eastern European Migrant Physicians in German Hospitals), von Juliane Klein, Opladen-Berlin-Toronto 2016, ss. 240.
  • Magdalena Paciorek, Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska. wyd. IHN PAN, Warszawa 2016, ss. 460.

Nasi Autorzy

Regulamin

Oferta wydawnicza

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT