“Medycyna Nowożytna” T. 26, 2020, zeszyt 1

16.02.2022 | 17.04.2022

  • Joanna Turos – Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominique Jean Larrey

Prace analityczne

  • Joanna Lusek – Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX wieku).
  • Bożena Urbanek – Dobroczynność w Wilnie, w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927).
  • Michael Pietsch, Izabela Spielvogel – Rabbiner Dr. Max Dienemann als Hygieniker.

Anachronika

  • Maria Ciesielska – Amelia Greenwald i Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie.

Z archiwów i bibliotek

  • Bohdan Kuliński – Organizacja opieki zdrowotnej dla pracowników KC PZPR i CRZZ (1955–1980).

Z życia naukowego

  • Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych – Poznań, 10–11.10.2019 r. M. Marcysiak
  • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji International Conference on the History of Nursing, Florencja, 13–15 lutego 2020 r. Grażyna Gierczak, Małgorzata Marcysiak

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT