Michał Piekarski, PhD

05.05.2020 | 15.05.2024

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Tuesday 10am–12pm, Thursday 9am–11am

E-mail: michal.piekarski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5045-6100

M.Piekarski

Academic interests

 • History of Polish musicology and musical education
 • The musical culture of Lwów/Lemberg/Lviv
 • Cultural and scientific ties between Poles and Vienna
 • Students from Polish lands at the Institute of Musicology of the University of Vienna (1898-1938)

Education, academic degrees and titles

 • 2016 – PhD at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2010 – MA at the Centre of East European Studies, Warsaw University
 • 2008 – MA at the Institute of Musicology, Warsaw University
 • 2006 – BA at the Institute of Musicology, Warsaw University

Employment

 • 2018–2020 – co-operation with the Faculty of Artes Liberales, Warsaw University
 • Since 2016 – Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2014–2016 – Research Assistant at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2011–2019 – co-operation with the Centre of East European Studies, Warsaw University

Participation in national and international research projects

 • 2023-2025 „Józef Koffler – a Lviv (Lwów) and European Composer”, Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (ZKP, IMUZ UW, IS PAN, IHN PAN)
 • 2019, 2022, 2023– visit in Vienna within the co-operative grant Memorandum of Understanding of the Polish Academy of Sciences and Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • 2018 – The Lanckoronski Foundation, travel grant for a visit in Vienna
 • 2013–2016 – National Science Centre, Preludium 3, HS3 panel (principal investigator)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2023–2026 member of the Scientific Council of the Institute of History of Sciences, Polish Academy of Sciences
 • 2019– “Cracovia Leopolis” – member of the editorial board and permanent columnist (Musica Leopolis)
 • 2018–2021 “Rozprawy z Dziejów Oświaty” – Editorial Assistant

Scholarships and prizes

 • 2018 – honorable mention in the Competition for the Rev. Prof. Hieronim Feight Award for 2017 (for Przerwany kontrapunkt)
 • 2018 – winner of the Jan Jędrzejewicz Award for the best Polish book on the history of science and technology for 2017 (for Przerwany kontrapunkt)
 • 2008 – distinction in the Zofia Lissa Master’s Thesis Competition

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2018, ss. 354.
 • Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, IHN PAN, Aspra-JR,Warszawa 2017, ss. 462.

Chapters in edited volumes

 • Poza granicami kraju, lecz nie na emigracji. Polscy muzycy i kompozytorzy we Lwowie po 1945 roku, [w:] Muzyka polska za granicą, t. 4 Wśród Słowian, red. B. Bolesławska-Lewandowska, J. Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2023, s. 9-42.
 • Henryk Melcer-Szczawiński w kontekście jego epoki, [w:] Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. 2, red. E. Bogula, M. Sułek, G. Zieziula, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2022, s. 57-92.
 • Pieśni Karola Mikulego w kontekście poetyckiej i muzycznej twórczości romantycznej, [w:] Musica Galiciana, t. 17, red. G. Oliwa, K. Fink, T. Mazepa, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2021, s. 69–89.
 • Lwów jako ponadlokalny ośrodek polskiego życia muzycznego w drugiej połowie XIX oraz pierwszej połowie XX wieku, [w:] Lwów w historii i kulturze polskiej, red. E. Hrycaj-Małanicz, B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, Lwów-Warszawa 2021, s. 309–339.
 • Obraz Rosji i Rosjan na łamach warszawskiego czasopisma „Muzyka” 1924–1938, [w:] Rok 1918: odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. L. Zasztowt, J. Szumski, t. 2, IHN PAN, Aspra-JR, Warszawa 2019, s. 97–112.
 • Kręta droga kariery naukowej kobiety muzykologa. Bronisławy Wójcik-Keuprulian zmagania z dyscypliną i profesorem, [w:] Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, red. R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, s. 523–547.
 • Wkład Lwowa w polską muzykę sakralną. Od „Missa Paschalis” Marcina Leopolity po „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, [w:] Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej, red. M. Karwaszewska, (Musica Sacra, t. 14) Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 58–81.
 • Johann Mederitsch i jego „Stabat Mater” w kontekście kultury muzycznej Lwowa, [w:] Musica Galiciana, t. 12, red. G. Oliwa, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 55–66.

Articles

 • Konrad Zawiłowski – doktor muzykologii solistą Wiener Hofoper. Kariera sceniczna, „Muzyka” 2023, nr 2 (269), s. 4971.
 • Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, nr 2, s. 65-84.
 • Muzycy i muzyka w kręgu rodziny Węsławskich w Wilnie, „Muzyka” 2022, nr 2 (265), s. 63-90.
 • Henryk Melcer-Szczawiński (1869-1928), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/7829-Henryk-Melcer-Szczawinski (2021).
 • Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina i dyrektor konserwatorium we Lwowie. W 200. Rocznicę urodzin pianisty i kompozytora (1821–2021), „Studia Chopinowskie” 2021, nr 2 (8), s. 4-21.
 • Karol Mikuli (1821-1897), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/3243-karol-mikuli (2020).
 • Lemberg und Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Beziehungen zwischen beiden Städten, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“ 2019, t. 10, s. 259–273. Piekarski Lemberg und Wien (2019)
 • Zajęcia z zakresu muzykologii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Przyczynek do dziejów uczelni, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2019, t. 50 (3), s. 83–104.
 • A Post-Doctorate in Musicology: Bronisława Wójcik-Keuprulian and Her Path to a Scientific Career, „Acta Poloniae Historica” 2018, vol. 117, s. 159–193.
 • Muzykolodzy z Uniwersytetu Jana Kazimierza w badaniach nad przeszłością muzyczną Lwowa i ziemi lwowskiej, „Przegląd Wschodni” 2018, z. 14 (56), s. 913–926.
 • Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 34, s. 85–100.
 • Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 99–124.
 • Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911–1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 183–194.
 • Діяльність Осипа Хомінського у музикознавчих польсько – українських контактах (до 1939 р.), „Українська Музика” 2014, z. 1, s. 100–109.
 • Professor Adolf Chybiński (1880–1952), Founder of Polish Musicology. The 100th Anniversary of Establishing the Institute of Musicology at the University of Lemberg (Lwów), 1912–2012, “Musicology Today” 2012, nr 9, s. 38–64.
 • Życie koncertowe Lwowa w latach 1790–1830, „Przegląd Muzykologiczny” 2011, nr 8, s. 93–114.
 • Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 73–108.
 • Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich, Rocznik Lwowski” 2008–2009,  s. 81–107.

Review essays and reviews

 • O słowniku inteligencji polskiej w ZSRR z perspektywy Lwowa. [Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991, t. 1-2, red. A. Hlebowicz, IPN, Warszawa 2021-2022, ss. 488, 616], „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2023, t. LX, s. 265-279.
 • O monografii “Kwartalnika Muzycznego” ze Lwowem i Warszawą w tle. Małgorzata Sieradz, “Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015, ss. 688. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 2, s. 199–205.
 • Сергій Каліберда, Органи Львова і Галичини, Львів 2014, ss. 448. „Pro Musica Sacra” 2015, nr 13, s. 239–248.
 • The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, red. Mitchell G. Ash, Jan Surman, Basingstoke 2012, ss. 258. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, nr 3, s. 139–146.
 • Maria Ewa Sołtys, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008, ss. 222. Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 351–353.

Other

 • Preparation and compilation of the CD edition: Karol Mikuli, Metamorphoses, DUX Recording Producers, Warszawa 2023 (trzy opusy pieśni oraz kantata Karola Mikulego).
 • A text in the CD booklet: From Lviv to Paris. Piano Works of Karol Mikuli, Weronika Chodakowska, Opus Series, Warszawa 2023.
 • Preparation and compilation of the CD edition: Melcer z Marcelina, Fundacja AVE, Warszawa 2022 (pieśni, utwory fortepianowe oraz kantata Henryka Melcera).
 • Popular science exhibition: „Melcer from Marcelino” (27 posters) about the life and work of Henryk Melcer-Szczawiński (1869-1928). Opening date: May 15th 2021 in Rysiny, Białołęka in Warsaw, as part of the Night of Museums.
 • Preparation, compilation, and text commentary to the CD edition: Tradycje chopinowskie we Lwowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwów 2011.
 • Preparation and compilation of the CD edition: Znaszli ten kraj? Utwory fortepianowe oraz pieśni polskich kompozytorów działających we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2011.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION