Michał Siermiński, PhD

19.10.2022 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A10

Phone: : +48 22 65 72 863

Office hours: Tuesday 11am–13pm, Thursday 11.30am–13.30pm

E-mail: m.sierminski@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8355-5006

Academic interests

 • History of opposition in the Polish People’s Republic and other countries of the Eastern Bloc
 • History of Marxism, history of left-wing politics
 • History of mass and revolutionary movements
 • Social philosophy and political theory
 • History of Polish-Jewish relations, studies on the memory of the Holocaust

Education, academic degrees and titles

 • 2020 PhD in philosophy, Institute of Philosophy, University of Warsaw (dissertation title: Ideological evolution of the Polish opposition intelligence between 1968 and 1989 in the context of changes in global socio-political thought)
 • 2014 MA in philosophy, Institute of Philosophy, University of Warsaw (specialization: contemporary philosophy)
 • 2013 MA in mathematics, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw (specialization: financial mathematics)

Employment

 • 2022– Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Science

International experience

 • 2017 Columbia University in the City of New York
 • 2016 École des hautes études en sciences sociales

Participation in national and international research projects

 • 2017–2020 Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1989 w kontekście przemian światowej myśli społeczno-politycznej, grant of the National Science Centre, Preludium (2017/25/N/HS1/00631), principal investigator

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2022– “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – member of the editorial board

Scholarships, prizes, distinctions

 • 2021 Prime Minister’s Award for Outstanding Doctoral Dissertation
 • 2021 Honorable mention in the competition “International Reading. 20 books for 2021”, organized by Teatr Studio and the Polityka weekly for the book Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981, Książka i Prasa, Warszawa 2020, ss. 477.
 • Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu, Książka i Prasa, Warszawa 2016, ss. 359.

Chapters in edited volumes

 • Dziedzictwo „Solidarności”. Historia antyrobotniczego konsensusu, w: K. Bielińska-Kowalewska (red.), Filozofia i ruchy społeczne, Książka i Prasa, Warszawa 2016, s. 163–192.

Articles (selection)

 • Współczesne wizje podmiotu zbiorowej emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière i inni, w: „Etyka” 2014, nr 48, s. 139–156. Dostęp
 • Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski, w: „Nowa Krytyka” 2015, nr 34, s. 83–102. Dostęp
 • Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego, w: „Nowa Krytyka” 2015, nr 35, s. 37–60. Dostęp
 • Bourdieu i Foucault – porównanie teorii władzy z socjologią dominacji, w: „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, in press.

Translations

 • S. Wahnich, Lud i przemoc w historii Rewolucji Francuskiej, „Bez Dogmatu” 2014, nr 104, s. 23–27 (translated from French). Dostęp

Review essays and reviews

 • Kryzys neoliberalizmu, „Bez Dogmatu” 2014, nr 99, s. 34–36 (book review of: G. Duménil, D. Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press 2011). Dostęp
 • Skąd się wzięli normalni Polacy?, (book review of: M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016). Dostęp

Press articles

 • Sama przeciw nadchodzącej rzezi, „Bez Dogmatu” 2014, nr 101–102, s. 20–23. Dostęp
 • Obóz Polska, „Bez Dogmatu” 2015, nr 104, s. 5–9. Dostęp
 • Leszka Kołakowskiego słuszne poglądy na wszystko, „Bez Dogmatu” 2015, nr 105, s. 7–11. Dostęp
 • Adama Michnika sojusz z Kościołem, „Le Monde diplomatique – edycja polska” 2016, nr 12/130, s. 34–36.
 • Zmierzch rewizjonizmu, „Bez Dogmatu” 2016, nr 110, s. 33–36.
 • Rewolucja przed rewolucją, „Le Monde diplomatique – edycja polska” 2020, nr 4/164, s. 44–47. Dostęp

Selected interviews

Conducted

 • Zderzenie cywilizacji, z dr Elżbietą Janicką rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2014, nr 100, s. 25–28. Dostęp
 • Kapitalizm, kryzys, rewolucja, z prof. Jane Hardy rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2015, nr 103, s. 8–11.
 • Trauma zagłady, z prof. Janem Tomaszem Grossem rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2015, nr 106, s. 26–31. Dostęp
 • Lewica, prawica, neoliberalizm, z prof. Davidem Ostem rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2017, nr 112, s. 2–4.
 • Zrozumieć rewolucję październikową, z prof. Enzo Traverso rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2017, nr 113, s. 23–27.

Given

 • Solidarność, stracona szansa na demokratyczny socjalizm, strajk.eu 2020. Dostęp
 • Rewolucje spadają z nieba, „Replika” 2022.

Other

From 2014 to 2017 he was a member of the editorial board and feature writer of the cultural and political quarterly Bez Dogmatu. He wrote articles for newspapers such as Gazeta Wyborcza and Le Monde diplomatique – Polish edition.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION