dr Michał Siermiński

15.10.2022 | 22.03.2023

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel: +48 22 65 72 863

dyżury: wt. 11.00–13.00, czw. 11.30–13.30

email: m.sierminski@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8355-5006

Zainteresowania naukowe

 • Historia opozycji w PRL i innych krajach bloku wschodniego
 • Historia marksizmu, historia lewicy
 • Historia ruchów masowych i rewolucyjnych
 • Filozofia społeczna i filozofia polityki
 • Historia stosunków polsko-żydowskich, studia nad pamięcią o Holocauście

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2020 doktorat z filozofii (tytuł rozprawy: Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1989 w kontekście przemian światowej myśli społeczno-politycznej) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 magisterium z filozofii (specjalizacja: filozofia współczesna) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2013 magisterium z matematyki (specjalizacja: matematyka finansowa) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

 • 2022– Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, adiunkt

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2017 Columbia University in the City of New York
 • 2016 École des hautes études en sciences sociales

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017–2020 Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1989 w kontekście przemian światowej myśli społeczno-politycznej, grant Narodowego Centrum Nauki, Preludium (2017/25/N/HS1/00631), kierownik projektu

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2022– „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – członek redakcji

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2021 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 • 2021 Wyróżnienie w konkursie „Międzynarodowe Czytanie. 20 książek na 2021 rok”, organizowanym przez Teatr Studio i tygodnik „Polityka” za książkę Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981
 • 2020 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową Dyscypliny Filozofia

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981, Książka i Prasa, Warszawa 2020, ss. 477.
 • Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu, Książka i Prasa, Warszawa 2016, ss. 359.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Dziedzictwo „Solidarności”. Historia antyrobotniczego konsensusu, w: K. Bielińska-Kowalewska (red.), Filozofia i ruchy społeczne, Książka i Prasa, Warszawa 2016, s. 163–192.

Artykuły (wybór)

 • Współczesne wizje podmiotu zbiorowej emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière i inni, w: „Etyka” 2014, nr 48, s. 139–156. Dostęp
 • Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski, w: „Nowa Krytyka” 2015, nr 34, s. 83–102. Dostęp
 • Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego, w: „Nowa Krytyka” 2015, nr 35, s. 37–60. Dostęp
 • Bourdieu i Foucault – porównanie teorii władzy z socjologią dominacji, w: „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, artykuł przyjęty do publikacji.

Przekłady

 • S. Wahnich, Lud i przemoc w historii Rewolucji Francuskiej, „Bez Dogmatu” 2014, nr 104, s. 23–27 (tłumaczenie z francuskiego). Dostęp

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Kryzys neoliberalizmu, „Bez Dogmatu” 2014, nr 99, s. 34–36 (recenzja książki: G. Duménil, D. Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press 2011). Dostęp
 • Skąd się wzięli normalni Polacy?, (recenzja książki: M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016). Dostęp

Artykuły popularnonaukowe

 • Sama przeciw nadchodzącej rzezi, „Bez Dogmatu” 2014, nr 101–102, s. 20–23. Dostęp
 • Obóz Polska, „Bez Dogmatu” 2015, nr 104, s. 5–9. Dostęp
 • Leszka Kołakowskiego słuszne poglądy na wszystko, „Bez Dogmatu” 2015, nr 105, s. 7–11. Dostęp
 • Adama Michnika sojusz z Kościołem, „Le Monde diplomatique – edycja polska” 2016, nr 12/130, s. 34–36.
 • Zmierzch rewizjonizmu, „Bez Dogmatu” 2016, nr 110, s. 33–36.
 • Rewolucja przed rewolucją, „Le Monde diplomatique – edycja polska” 2020, nr 4/164, s. 44–47. Dostęp

Wybrane wywiady

Przeprowadzone

 • Zderzenie cywilizacji, z dr Elżbietą Janicką rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2014, nr 100, s. 25–28. Dostęp
 • Kapitalizm, kryzys, rewolucja, z prof. Jane Hardy rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2015, nr 103, s. 8–11.
 • Trauma zagłady, z prof. Janem Tomaszem Grossem rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2015, nr 106, s. 26–31. Dostęp
 • Lewica, prawica, neoliberalizm, z prof. Davidem Ostem rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2017, nr 112, s. 2–4.
 • Zrozumieć rewolucję październikową, z prof. Enzo Traverso rozmawia Michał Siermiński, „Bez Dogmatu” 2017, nr 113, s. 23–27.

Udzielone:

 • Solidarność, stracona szansa na demokratyczny socjalizm, strajk.eu 2020. Dostęp
 • Rewolucje spadają z nieba, „Replika” 2022.

Inne

W latach 2014–2017 członek redakcji i stały publicysta kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Le Monde diplomatique – edycja polska”.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT