Nagroda im. Jana Jędrzejewicza przyznana po raz pierwszy

13.02.2014 | 17.04.2022

30 września 2013 roku w Płońsku została po raz pierwszy wręczona Nagroda im. Jana Jędrzejewicza. Czek na 10 000 zł dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2012 roku przekazał laureatowi Burmistrz Miasta Płońska, które nagrodę ufundowało we współpracy z Komisją Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasą im. Józefa Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki. Siedmioosobowa Kapituła przyznała Nagrodę Pawłowi Polakowi z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za książkę „Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]…” Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa (Copernicus Center Press, Kraków 2012). Kapituła wskazała na oryginalność pracy, która przybliża proces recepcji mechaniki relatywistycznej w ośrodku lwowskim, dokonując przy okazji rekonstrukcji obrazu różnych, zapomnianych dziś kręgów lwowskiej inteligencji, biorących udział w tym procesie. Znacząco przy tym wzbogaca dotychczasowy obraz środowiska lwowskich inżynierów, ukazując doniosłą rolę tego gremium w procesie recepcji teorii względności i jego istotny wkład w rozwój refleksji filozoficznej w kontekście nauk przyrodniczych. W werdykcie podkreślono również walory czytelnicze książki, nawiązujące do najlepszych tradycji polskiej eseistyki naukowej.

Informacje o Nagrodzie, listę książek zgłoszonych w 2012 roku oraz skład Kapituły można znaleźć na stronie: www.khnit.pan.pl/index.php/pl/nagroda-im-jana-jedrzejewicza

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT