Nasi Pracownicy na międzynarodowej konferencji naukowej SCIENTIAE

17.06.2024 | 17.06.2024

W dniach 11–14 czerwca 2024 odbyła się 11. międzynarodowa konferencja naukowa SCIENTIAE, która tym razem gościła w Brukseli, w gmachach Królewskiej Flamandzkiej Akademii Belgii na rzecz Nauki i Sztuk (KVAB).

Ponad setka badaczy z całego świata dyskutowała o różnych aspektach przemian intelektualnych i nowych sposobach budowania wiedzy w szeroko pojętym okresie wczesnonowożytnym (1400–1800).

Troje naszych pracowników – dr Maciej Jasiński, dr Justyna Rogińska oraz dr Barbara Bienias z Pracowni Historii Nauk Ścisłych – wygłosiło referaty prezentujące efekty ich najnowszych badań.

Dr Rogińska opowiadała o związkach Christiny Kirch (1697–1782) z Królewską Pruską Akademią Nauk w kontekście wynagrodzeń, jakie otrzymywać mogła kobieta za pracę na rzecz Akademii, w tym tworzenie kalendarzy. Dr Jasiński zaprezentował wstępne wnioski z lektury korespondencji Jana Heweliusza z Michałem Antonim Hackim (1630–1703) oraz Juanem Caramuelem y Lobkowitzem (1606–1682), a dr Bienias przedstawiła sposoby wprowadzania nowych teorii astronomicznych do szerszego obiegu przez twórców popularnych kalendarzy w XVII-wiecznej Anglii.

Podczas konferencji zaproszone wykłady wygłosili dr Sietske Fransen (Science and Medicine in Seventeenth-Century Brussels: The Van Helmonts in Context) oraz prof. Steven Vanden Broecke (Reinventing the gods. A kind word for early modern astrology).

Dwa panele plenarne poświęcone były projektom VERITRACE (kierownik projektu: prof. Cornelis J. Schilt) oraz RENEW18 (kierownicy projektu: prof. Steffen Ducheyne, prof. Karin de Boer, prof. Arnaud Pelletier).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji oraz księgą abstraktów.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT