Obserwacja częściowego zaćmienia Słońca przed Pałacem Staszica

28.10.2022 | 28.10.2022

25 października 2022 r. od ok. godz. 11.15 do ok. 13.30 można było w Polsce oglądać częściowe zaćmienie Słońca (maksymalne zakrycie tarczy wynosiło 45%).

Dzięki uprzejmości dr. Macieja Jasińskiego z Pracowni Historii Nauk Ścisłych zainteresowani pracownicy Instytutu Historii Nauki PAN oraz zaciekawieni przechodnie mogli zaobserwować to zjawisko ze stanowiska w arkadach Pałacu Staszica od strony ul. Świętokrzyskiej.

Obserwacja była prowadzona refraktorem (apertura 102 mm, ogniskowa 1000 mm) z odpowiednio przystosowanymi filtrami. Udało się również dostrzec plamy słoneczne.

Słońce można obserwować korzystając także z innych narzędzi, np. okularów wyposażonych w filtr słoneczny lub przyciemnionego szkła do maski spawalniczej. Należy pamiętać, że Słońca nigdy nie wolno obserwować gołym okiem i nieprzystosowanym do tego sprzętem.

Następne częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Polsce będzie 29 marca 2025 roku. Natomiast całkowite zaćmienie będzie można obserwować 12 sierpnia 2026 w Hiszpanii (w Polsce zakryte będzie około 70% tarczy słonecznej).

Polecamy uwadze zainteresowanych historią obserwacji zaćmień i zakryć ciał niebieskich artykuł prof. Marka Zawilskiego Krakowskie obserwacje Jana Śniadeckiego, opublikowany w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” (t. 64, nr 2, 2019, s. 105–126).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT