Paulina Pludra-Żuk, PhD

15.05.2020 | 22.03.2023

Assistant Professor

Old and Rare Book Studies Research Unit

Room: A16

Phone: +48 22 65 72 730

Office hours: Thursday, 10am–2pm

E-mail: pludrazuk@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3955-8672

P.Pludra-Żuk

Academic interests

 • Circulation and function of texts in the Middle Ages
 • Codicology
 • Versed Bibles

Education, academic degrees and titles

 • 2019 – PhD in History at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2009 – MA at the Institute of Scientific Information and Bibliology, University of Warsaw
 • 2007 – MA at the Institute of Classical Studies, University of Warsaw

Employment

 • since 2019 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – Assistant Professor
 • 2015–2019 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – Research Assistant
 • 2012–2017 – Library of the Institute of Scientific Information and Bibliology, University of Warsaw – librarian
 • 2010–2011 – Department of Manuscripts and Early Printed Books, National Library – junior librarian
 • 2008 – Library of the Artes Liberales Institute for Interdisciplinary Studies, University of Warsaw – junior librarian

International experience

 • 2016–2018 – Wolfenbüttel – fellowship of the Günther-Findel-Stiftung at the Herzog-August-Bibliothek
 • 2016 – Amsterdam – workshops Code and Collation: Training Textual Scholars at the Huygens Institute for the History of the Netherlands and the Digital Scholarly Editions Initial Training Network
 • 2016 – Oxford – Summer School in the History of Libraries
 • 2015 – Fraueninsel – Franco-German Summer School Manuscripts: From Fragments to Books – from Identification to Interpretation
 • 2010 – Lyon – workshops Papier et filigranes comme indices bibliographiques at the Institut d’histoire du livre

Participation in national and international research projects

 • since 2017 – Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych (Ministry of Science and Higher Education) – member of the research team Manuscripta.pl
 • 2012–2014 – Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (Ministry of Science and Higher Education) – translation of Didascalicon by Hugh of Saint Victor (in cooperation with Prof. Jacek Soszyński)
 • 2009–2012 – Inwentarz archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” (Ministry of Culture and National Heritage, Head Office of the State Archives of Poland, National Library) – researcher
 • 2006–2009 – Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548) (Artes Liberales Faculty, University of Warsaw) – researcher
 • Repertorium Chronicarum – cooperation

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • since 2015 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council
 • since 2015 – “Organon” – Editorial Assistant

Selected publications

Authored and co-authored books

 • ‘Aurora’ Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa, Aspra 2021.
 • Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, oprac. Paulina Pludra-Żuk, Michał Spandowski, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012, ss. 200.

Editorial work (books and journals)

 • De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy, red. Agnieszka Paulina Lew, Paulina Pludra-Żuk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 234.

Translations

 • Hugon ze Świętego Wiktora, Didascalicon, czyli co i jak czytać, oprac. i tłum. Paulina Pludra-Żuk, wstępem poprzedził Jacek Soszyński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, ss. 254.

Chapters in edited volumes

 • Krakowscy czytelnicy „Aurory” Piotra Rigi. Popularność tekstu i ślady lektury w średniowieczu, [w:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy, red. Agnieszka Paulina Lew, Paulina Pludra-Żuk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 121–142.

Articles

 • Nieznany spis zajęć na wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474–1477, „Analecta”, 30:2021 z. 2, s. 99–116.
 • Reconstructing Book Collections of Medieval Elbląg, „Fragmentology” 2021, No. 4, s. 55–77, DOI: 10.24446/g5uh.
 • „Aurora” – wierszowana Biblia autorstwa Piotra Rigi (ok. 1145–1209). Stan badań i perspektywy, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 149–170.
 • Szkiełko czy oko? Nauki ścisłe w badaniach nad rękopisami (manuSciences ’15), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 297–309.
 • Tradycja rękopiśmienna Kroniki dwudziestu czterech generałów Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2011, t. 5, s. 185–210.

Review essays and reviews

 • Czy potrzebna nam fragmentologia? Na marginesie pierwszego numeru pisma „Fragmentology”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019 t. 64, No 4, s. 173–182. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.19.035.11043.

Other

 • Jak nowe technologie pomagają w wydzieraniu tajemnic średniowiecznym kodeksom, „Edukacja i Dialog” 2016, nr 9–10, s. 41–44.
 • Pisarz, [w:] Encyklopedia książki, red. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2017, t. 2, s. 369-370.
 • Pismo greckie, [w:] Encyklopedia książki, red. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2017, t. 2, s. 379–380.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION