Próba odtworzenia wyposażenia obserwatoriów europejskich oraz tematyki prowadzonych w nich badań w 2. połowie XIX wieku

20.10.2015 | 20.10.2015

 

 W 1907 roku Królewskie Obserwatorium Belgijskie opublikowało Les observatoires astronomiques et les astronomes, czyli listę obserwatoriów z całego świata wraz ze spisem podstawowych informacji na temat danej placówki. Obok nazwy obserwatorium przedstawiono takie dane jak: lista pracowników, krótki opis dziejów obserwatorium, jego współrzędne geograficzne, lista najważniejszych instrumentów oraz tematyka prowadzonych badań. Co ważne, w dokumencie tym uwzględniono nie tylko obserwatoria państwowe, lecz także obserwatoria prywatne oraz astronomów amatorów i astronomów niezależnych.

 

W rezultacie powstał spis niemal wszystkich placówek i osób zajmujących się działalnością astronomiczną wraz z ich szczegółowym opisem. Tak duża liczba dostępnych danych pozwala na przedstawienie ich w postaci danych statystycznych. Na podstawie powstałych wykresów można wyciągnąć wnioski na temat wyposażenia i działalności obserwatoriów europejskich w 2. połowie XIX wieku oraz zaprezentować na tym tle placówki prywatne i działalność tzw. obserwatorów samodzielnych.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT