Profesor Antoni Xiężopolski – twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw

05.03.2016 | 11.03.2020

Profesor Antoni Xiężopolski (1861–1951) był wybitnym polskim inżynierem kolejowym. W referacie zostanie omówiony jego dorobek naukowy, zawodowy i dydaktyczny, z uwzględnieniem prac innych twórców polskiej szkoły budowy taboru kolejowego. Przedstawię również problematykę formowania się polskiego środowiska konstruktorów w Imperium Rosyjskim, poddam także analizie osiągnięcia profesora w zakresie budowy polskiego przemysłu lokomotywowego, w tym powstanie Katedry Budowy Lokomotyw. Podstawę referatu stanowią nieznane i unikatowe materiały z archiwum rodzinnego profesora, a także dokumenty uzyskane w trakcie szerokiej międzynarodowej kwerendy.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT