Profesor Władysław Findeisen (1926–2023)

08.03.2023 | 08.03.2023

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 marca 2023 roku zmarł w wieku 97 lat

Profesor Władysław Findeisen

wybitny specjalista w zakresie automatyki i sterowania

W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej i uczestnik powstania warszawskiego. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, której w latach 1981–1985 był pierwszym, pochodzącym z wolnych wyborów rektorem. Od 1971 roku członek-korespondent PAN, od 1986 roku członek rzeczywisty. Zaangażowany w działalność polityczną, był w latach 1986–1990 przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie (1988–1990), uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu (1989), a w latach 1989–1993 senatorem. W latach 1991–2009 sprawował funkcję prezesa reaktywowanej Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. Jego wielką zasługą było rozwinięcie polskiego programu stypendialnego dla naukowców, głównie  z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2012 roku został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski”. Uhonorowany także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Profesor Władysław Findeisen był przez kilkanaście lat członkiem Rady Naukowej naszego Instytutu, zawsze obecnym i zawsze służącym swoją wiedzą i doświadczeniem.

Żegnamy Go z ogromnym żalem, dziękując za Jego wkład w działalność Instytutu, nieustającą życzliwość i sympatię, jaką nas obdarzał.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy gorące wyrazy współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Historii Nauki PAN

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT