Program badań aksjomatu wyboru Wacława Sierpińskiego

07.05.2016 | 07.05.2016

Głównym celem niniejszego wystąpienia jest wykazanie tezy, iż Wacław Sierpiński dokonał zasadniczego przełomu  w badaniach nad aksjomatem wyboru. Aby unaocznić, na czym ów przełom polegał, prezentujemy najpierw całość dokonań polskiego matematyka, dzieląc je na cztery kolejne etapy wyróżniające badania polskiego matematyka na tle sporu wokół aksjomatu wyboru. Następnie wskazujemy, że oryginalność i doniosłość  wyników Sierpińskiego wyraziły się przede wszystkim wywarciem istotnego wpływu na sposób prowadzenia późniejszych badań pewnika wyboru, choć nie tylko.

Program wypracowany przez Sierpińskiego przyczynił się także istotnie do powstania nowych nurtów w filozofii matematyki i pewnego rodzaju modyfikacji spojrzenia na pracę matematyka w ogóle. Szczególnie zaś mocno, przynajmniej w pewnych kręgach, dokonania Sierpińskiego odcisnęły piętno na sposobie pojmowania teorii mnogości i wpłynęły na jej dynamiczny rozwój. Nie można przy tym nie wspomnieć o doniosłej roli dokonań Sierpińskiego w kontekście polskiej szkoły matematycznej po zakończeniu I Wojny Światowej i polskiej szkoły filozofii matematyki.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT