Program XXXII Konferencji z Historii Matematyki, 23–27.04.2018, Będlewo

03.04.2018 | 21.10.2019

Kolejna, XXXII Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Centrum Banacha w Będlewie w dniach 23–27.04.2018.

Program XXXII Konferencji z Historii Matematyki. Będlewo, 23-26. IV 2017

Poniedziałek 23. IV 2018

Sesja przedpołudniowa

9.00−10.00 Roman Duda (Wrocław), Okupacja Wilna i śmierć Kempistego.

10.30−11.30 Lech Maligranda (Luleå), Epizody z historii matematyki. część I.

11.45‒12.30 Władysław Wilczyński (Łódź), Jak Polacy poszerzali granice ciągów.

Sesja popołudniowa

15.00−15.45 Jan Koroński (Kraków), Krakowska Szkoła Równań Różniczkowych.

16.00–16.45 Izabela Jóźwik (Łódź), Małgorzata Terepeta (Łódź), Historia szeregów warunkowo zbieżnych. Twierdzenie Riemanna o tasowaniu. (referuje M. Terepeta)

Wtorek 24. IV 2018

Sesja przedpołudniowa

9.00−10.00 Lech Maligranda (Luleå),  Epizody z historii matematyki. Część II.

10.30−11.15 Karolina Karpińska (Warszawa), O nauczaniu matematyki w szkołach z polskim i niemieckim językiem wykładowym w czasach zaborów – porównanie.

11.30–12.15 Jan Koroński (Kraków), Zbigniew Kowalski (1924-1992) i jego działalność naukowa.

Sesja popołudniowa

15.00‒15.45  Ryszard Miszczyński (Częstochowa), Ontologia Stanisława Leśniewskiego.

16.15 –17.00 Witold Więsław (Wrocław), Karol Libelt (1807–1875), zapomniany matematyk.

Środa 25. IV 2018

Sesja przedpołudniowa

9.00−9.45 Danuta Ciesielska (Warszawa) i Małgorzata Terepeta (Łódź),  Matematyczne światy Stefana Straszewicza.  (referuje M. Terepeta)

10.00−11.00 Roman Murawski (Poznań), Georg Cantor i teoria mnogości a teologia i teologowie.

11.30−12.15 Wiesław Wójcik (Warszawa), Program badawczy Bernarda Riemanna a Polska Szkoła Matematyczna. Przypadek badań nad szeregami trygonometrycznymi.

Sesja popołudniowa

15.00−15.45  Jan Koroński (Kraków), Jan Musiałek (1920–1996) i jego działalność naukowa.

16.00 –16.45 Lech Maligranda (Luleå), Wladyslaw Orlicz w Getyndze: 1928 – 1930.

17.00 – 17.45 Marlena Fila, Liczby nieskończenie małe i nieskończenie duże w „Paradoksach Nieskończoności” Bernarda Bolzano.

Czwartek 26. IV 2018

Sesja przedpołudniowa

9.00−9.45 Jan Strelcyn (Paryż), Jan Ptaszycki (1854-1912), Ludwik Birkenmajer (1855-1929) i całkowanie w postaci skończonej. Część I.

10.00−10.45 Jan Strelcyn (Paryż), Jan Ptaszycki (1854-1912), Ludwik Birkenmajer (1855-1929) i całkowanie w postaci skończonej. Część II.

11.00−11.45 Witold Więsław (Wrocław), Początki analizy matematycznej na ziemiach polskich.

12.00−13.00 Piotr Błaszczyk, Teoria proporcji w „Dioptryce” Kartezjusza.

Zakończenie konferencji

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT