Dissertations on the History of Education – Editorial Board

09.04.2021 | 09.04.2021

Editor-in-Chief

prof. PAN dr hab. Joanna Schiller-Walicka

 

Editorial Secretary

dr Michał Piekarski

 

Proofreading and linguistic consultation

dr hab. Jan Szumski (Russian)

Anna Mędrzecka, MA (Polish)

Michał Jasiński, MA (English)

 

Editorial Board

Kalina Bartnicka

Daniel Beauvois (France)

Tadeusz Bieńkowski †

Julian Dybiec

John Connelly (USA)

David Frick (USA)

Mikołaj Getka-Kenig

Leonid Gorizontov (Russia)

Wiesław Jamrożek

Michał Jasiński

Lech Mokrzecki

Michał Piekarski (Editorial Secretary)

Kazimierz Puchowski

Hienadź Sahanowicz (Lithuania, Belarus)

Joanna Schiller-Walicka (Editor-in-Chief)

Daniel Sunderland

Władysława Szulakiewicz

Jan Szumski

Irena Szybiak

Adam Winiarz

Monika Wiśniewska

Elena Vishlenkova (Russia)

Leszek Zasztowt

Arrow Button Back

Redakcja “Rozpraw z Dziejów Oświaty”

19.02.2015 | 11.12.2021

 

Redaktor naczelna

prof. PAN dr hab. Joanna Schiller-Walicka

 

Sekretarz redakcji

dr Michał Piekarski

 

Redaktorzy językowi

dr hab. Jan Szumski (język rosyjski)

mgr Anna Mędrzecka (język polski)

mgr Michał Jasiński (język angielski)

 

Kolegium redakcyjne

Kalina Bartnicka

Daniel Beauvois (Francja)

Tadeusz Bieńkowski

John Connelly (USA)

Julian Dybiec

David Frick (USA)

Mikołaj Getka-Kenig

Leonid Gorizontow (Rosja)

Wiesław Jamrożek

Michał Jasiński

Lech Mokrzecki

Michał Piekarski (sekretarz redakcji)

Kazimierz Puchowski

Hienadź Sahanowicz (Litwa, Białoruś)

Joanna Schiller-Walicka (redaktor naczelna)

Daniel Sunderland

Władysława Szulakiewicz

Jan Szumski

Irena Szybiak

Adam Winiarz

Elena Wiszlenkowa (Rosja)

Monika Wiśniewska

Leszek Zasztowt

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION