Instytut Historii Nauki PAN

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

tel. 65 72 864, pok. 245

red. nacz. - prof. dr hab. Halina Lichocka
sekr. red. - dr Jarosław Kurkowski
członkowie redakcji:
dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN
dr hab. Jan Piskurewicz, prof. PAN
dr Paweł Komorowski
mgr Dorota Kozłowska

Analecta

Czasopismo "ANALECTA. Studia i Materiały z Dziejów Nauki" powstało w 1992 r.
Publikuje rozprawy i materiały z zakresu szeroko rozumianych dziejów nauki polskiej i światowej.

Spis zawartości kolejnych tomów

Oferta wydawnicza
Ostatnia modyfikacja strony: