Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

ISBN: 83-900065-9-6

1992

Zeszyt sygnalny

MN0.jpg

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe

SPIS TREŚCI

Od Redakcji5
B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego - struktura, geneza, uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej7
J. Jeszke, O potrzebie badań nad historią historiografii medycznej39
B. Urbanek, Medyczne archiwalia w zasobach lwowskiego Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego47
Recenzje53
Sprawozdania63
Notki bibliograficzne70Ostatnia modyfikacja strony: