Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2003

Tom 10, Zeszyt 1-2

MN10.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

K. Stojek-Sawicka, Nauki przyrodnicze w okresie potrydenckim7

PRACE ANALITYCZNE

K. Brożek, Ruch na rzecz podnoszenia klasyfikacji zawodowych polskich lekarzy w latach 1805-1952. Towarzystwa i kursy35
B. Urbanek, Towarzystwa dobroczynności na ziemiach polskich w XIX stuleciu99
A. Marek, Działalność społeczno - polityczna lekarzy związanych z łódzkim "Czasopismem Lekarskim" w latach 1899-1908121
M. Pluta, Osiemnastowieczne metody leczenia nieprofesjonalnego w pamiętniku Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej153

ANACHRONICA

M. Wichrowski, Polska etyka medyczna w latach 1945-1980169
M. Gałuszka, Bioetyka wobec wyzwań XXI w.185
M. Paciorek, Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923-1938197

Z ARCHIWÓW BIBLIOTEK I MUZEÓW

H. Bojczuk, Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie (Szpitala Ujazdowskiego)221
I. Arabas, Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej w Warszawie225
H. Bojczuk, Materiały dotyczące szpitala wilanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych231

BIBLIOGRAFIA

H. Bojczuk, Wykaz rzeczy zawartych w 10-ciu tomach czasopisma pt."Medycyna Nowożytna" Studia nad Kulturą Medyczną, wydanych w latach 1992-2003263Ostatnia modyfikacja strony: