Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2004

Tom 11, Zeszyt 1

MN11a.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka (IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Sekretarz: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Magdalena Paciorek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

J. Mirkiewicz, Myślenie alchemiczne Carla Gustawa Junga5
J. Jeszke, Ludwik Flek wobec paradygmatu polskiej historiografii medycznej33

PRACE ANALITYCZNE

I. Krasińska - Towarzystwa Trzeźwości w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.47
A. Kreft, Kompetencje akuszerek medycyny ziemskiej Imperium Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w.( na przykładzie czasopisma rosyjskiego "Akuszerka" 1890-1913)77
J. Sadowska, Łódź ośrodkiem rozwoju nauk lekarskich na przełomie xix i xx w.113
W. Berner, Józef Koliński - współtwórca ruchu higienicznego w Łodzi ( Z teki materiałów do dziejów łódzkiego środowiska lekarskiego w XIX i XX w.)127
I. Arabas, Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych141

ANACHRONICA

J. Tatak, Leczenie chirurgiczne gruźlicy u dorosłych w pierwszej połowie XX w. w czasopiśmie "Gruźlica"181

ANACHRONICA

B. Urbanek, Zasady biografistyki205Ostatnia modyfikacja strony: