Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2004

Tom 11, Zeszyt 2

MN11b.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka( IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Sekretarz: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Magdalena Paciorek
Andrzej Syroka
Ostatnia modyfikacja strony: