Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2005

Tom 12, Zeszyt 1-2

MN12.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka (IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Sekretarz: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Magdalena Paciorek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

W. Werner, Proces w Salem jako błąd lekarski. Polowanie na czarownice w wieku XVII i nowożytna medycyna. Studium analogii5
J. Janiuk, Terminologia i problematyka medyczna we wczesnych (1931-1939) utworach Michała Choromańskiego19
J. Katafias, Prawda w medycyna. Problem zakresu informacji udzielanej choremu przez lekarza w świetle etyki53
A. Kosakowska, Reiki - japońska sztuka uzdrawiania i jej miejsce e ramach nurtu lecznictwa holistycznego w Polsce67

PRACE ANALITYCZNE

E. Pirożnikow, Rośliny medyczne w życiu Mazurów w pierwszej połowie XVIII w. w świetle informacji zebranych przez Jerzego Andrzeja Helwinga85
A. Marek, Choroby noworodków i niemowląt na łamach "Tygodnika Lekarskiego" 1848-1868113
J. M. Kozera, Nowe Miasto nad Pilicą - pierwszy XIX - wieczny Zakład Przyrodoleczniczy w Królestwie Polskim139

ANACHRONICA

B. Urbanek, Zagadnienia seksualności w polskich poradnikach medycznych w I poł. XX- do1939 r.163
T. Dworecka, Formy opieki nad matką i dzieckiem w Warszawie na łamach miesięcznika "Opiekun Społeczny" wydawanego w latach 1936-1939181

Z ARCHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW

A. Rzepiela, Edycje Medycyny Salernitańskiej w zbiorach Biblioteki i Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego201
D. Zamojska, Materiały do dziejów medycyny w Zbiorach Archiwum PAN w Warszawie217
M. Jarnecki, Muzeum Anestezjologii w Ostrowie Wielkopolskim, czyli ocalić od zapomnienia227Ostatnia modyfikacja strony: