Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2006

Tom 13, Zeszyt 1-2

MN13.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka( IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Sekretarz: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Magdalena Paciorek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

R. Gryglewski, Czy medycyna jest sztuką czy nauką?- rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasów przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej7
S. Zamecki, Kilka uwag na temat tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny25
J. Janiuk, Stanisława Lema związki z medycyną35

PRACE ANALITYCZNE

A. Marek, Szpitale dziecięce w Europie 1802-190879
M. Paciorek, Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej93

ANACHRONICA

B. Płonka Syroka, "Syjoniści do Syjonu" polityczna emigracja polskich lekarzy pochodzenia żydowskiego w 1968 r. w kontekście historycznym125
J. Urbanek, Koncepcja Ericha Fromma na podstawie "Ucieczki od wolności"137Ostatnia modyfikacja strony: