Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2007

Tom 14, Zeszyt 1-2

MN14.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka (IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora: Jaromir Jeszke
Sekretarz: Magdalena Paciorek
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

K. Stojek Sawicka, Anatomia a sztuki plastyczne w czasach nowożytnych5
D. Augutek, Medycyna homeopatyczna a magia29
M. Paciorek, Stosunek do duszy i ciała w kategorii "dobrej śmierci" - w świetle przewodników poradników i testamentów staropolskich43

PRACE ANALITYCZNE

E. Wieckowska, Opieka lekarsko - zdrowotna i sanitarna Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.55
A. Marek, Dziewiętnastowieczne środki medyczne wykorzystywane w terapii chorób dziecięcych69

ANACHRONICA

E. Baum, M. Musielak, Eugenika jako jeden z elementów schematu fabularnego antyutopii83
M. Marcysiak, Choroby społeczne w okresie międzywojennym w województwie lwowskim99

Z BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

T. Dworecka, Urodzenia nieślubne w wybranych powiatach północnego Mazowsza w okresie II Rzeczypospolitej na podstawie aktów urodzenia urzędów stanu cywilnego137Ostatnia modyfikacja strony: