Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2008

Tom 15, Zeszyt 1-2

MN15.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka( IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora: Jaromir Jeszke
Sekretarz: Magdalena Paciorek
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

J. Jagla, "Magiczne ropuchy" i "brzuszne węże" - motyw medyczny w przedstawieniach wotywnych7

PRACE ANALITYCZNE

B. Różańska-Gambal, Występowanie epidemii ospy prawdziwej na świecie od czasów starożytnych po współczesne31
E. Więckowska, Opieka położnicza w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.61

ANACHRONICA

E. Szmaj, Porady zdrowotne dla kobiet w czasopiśmie "Moja Przyjaciółka" z lat 1934-193973
S. Kuźma-Markowska, Świadome macierzyństwo w praktyce: kliniki kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym109

Z BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

H. Bojczuk, Kobiety-lekarki w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w latach 1875-1939. Cz.1. (1875-1906)139
J. Warmuzińska-Wnuk, Czasopismo "Farmacja Polska" jako źródło do historii zawodu farmacji159Ostatnia modyfikacja strony: