Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2009/2010

Tom 16, Zeszyt 1-2

MN16.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodnicząca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka( IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora: Jaromir Jeszke
Sekretarz: Magdalena Paciorek
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

Jowita Jagla -Zęby, robaki, ból i zaklęcie- refleksje nad ikonografi± stomatologiczn± i folklorem zębowym.7
Jerzy Janiuk - GruĽlica w okresie Młodej Polski w teorii i praktyce medycznej cz. 1. (Fragm. pracy doktorskiej).31

PRACE ANALITYCZNE

Liliana Wdowiak -Lekarze - folklory¶ci na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu. 85

ANACHRONICA

Małgorzata Marcysiak - Opieka dentystyczna w województwie lwowskim w latach 1929-1939.111
Maria Lipińska -¦rednie szkolnictwo dentystyczne w latach 1945-1961 ze szczególnym uwzględnieniem doniesień prasowych - "Służby Zdrowia".127
Magdalena Paciorek -Współzawodnictwo pracy w służbie zdrowia w latach 1948-1956 na przykładzie czasopisma "Służba Zdrowia".149

Z BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

Joanna Lusek - ¬ródła okresu wojny dotycz±ce lecznictwa w zasobach archiwów górno¶l±skich.179
Mariusz Mysiakowski - Gaudeamus Archivarius czyli zastrzyk archiwistyki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 219
Magdalena Paciorek - Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku.237
Magdalena Schymanietz- "Die Polnische Medizinische Gesellschaft (Polskie Towarzystwo Medyczne) als Plattform zur Verständigung zwischen Ärzten und Zahnärzten aus Deutschland und Polen". Wstępne doniesienia.243
Wspomnienie o ¶p. dr Janinie Fetlińskiej ( 1952-2010)- senator RP - Maria Lipińska247

RECENZJE I OMÓWIENIA:

Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w. pod red. dr hab. B.Urbanek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss. 520.(Irmina Utrata)253
Katherine Ashenburg, Historia brudu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 264. (Grzegorz Mart)257

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Bożena Ostrowska -Sprawozdanie z konferencji pt. "Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w." w dn. 3. XII. 2009 r. w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie.265
Anna Marek - Sprawozdanie z otwarcia wystawy Sustenazo Moniki Weiss. Warszawa 12 III 2010 r. 274
Grażyna Jermakowicz Sprawozdanie z wystawy pt. Polska chirurgia wojenna 1807-1830 w Muzeum Wojska Polskiego Warszawa 29 I 2010 r.268Ostatnia modyfikacja strony: