Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2011

Tom 17, Zeszyt 1

MN16.jpg

ISSN: 1231-1960

Komitet redakcyjny: przewodniczšca - Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Doc. dr hab. Bożena Płonka Syroka (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka( IHN PAN, Uniwersytet Jagiellonski)

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora: Jaromir Jeszke
Sekretarz: Magdalena Paciorek
Członkowie redakcji:
Anna Marek
Andrzej Syroka

SPIS TREŚCI

STUDIA

Jowita Jagla -Tajemnica skóry (Cz. I)- Święte uleczanie wobec chorób zarazowych, dermatologicznych i wenerycznych. (Sylwetki patronów, ikonografia i obecność w kulturze).
Weronika Kocela -Medycyna a literatura- obraz człowieka chorego w Żywocie człowieka poczciwego Mikołaja Reja.
Jerzy Janiuk -Gruźlcia w literaturze Młodej Polski i okresie miedzywojennym. Cz. II (fragm. pracy doktorskiej)

PRACE ANALITYCZNE

Maria Turos -...na trzeżwo... czy jednak ze znieczuleniem. krótka proba odpowiedzi na pytanie czy w początkach XIX w. chirurdzy wojskowi stosowali leki uśmierzające ból.
Ewa Szmaj -Choroby skóry i jej przydatków powszechne w miedzywojennej Polsce na podstawie poradników dla kobiet z lat 1922-1939.

ANACHRONICA

Witold Marcoń - Lekarze w sejmie Śląskim.
Magdalena Paciorek -Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947-1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych.
Magdalena Rzadkowolska - Książka medyczna w repertuarze łodzkich wydawców 1945-1956. rec.

Z ZAGADNIEŃ WARSZTATOWYCH HISTORYKA MEDYCYNY:

Maria T. Turos -Próba połączenia ognia z wodą- czyli rekonstrukcja historyczna jako forma przekazu wiedzy w historii medycyny.

Z BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

Maria T. Turos Essling, Aspern, Wyspa Löbau 1809 - Czyli właśnie przeczytałam ,,Bitwę''...
Wojciech Żródlak - Prof. dr med. Władysław DZIERŻYŃSKI (1881-1942).
Ągnieszka Kozińska - Służby bezpieczeństwa a środowisko pielęgniarskie w czasie wystąpień warszawskich 1963 roku w zasobach archiwum IPN

RECENZJE:

Zawody diagnosty laboratoryjnego i fleczera na ziemiach polskich w XIX i XX w. podred. B. Urbanek, Warszawa 2010, ss. 331. (W. Korpalska)
J. Supady, Historia stomatologii w zarysie, Łódź 2010, ss. 402. (K. Kret)
M. Paciorek, Higiena dzieci i młodzierzy w polskim czasopiśmiennictwie medycznym dzwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2010, ss.402, (K.Kret)
M. Bilek, Krakowskie izby aptekarskie, Kraków 2011, ss. (A. Marek)
S. Wrzesiński, Epidemie w dawnej Polsce, wyd. Replika, Warszawa 2011, ss. 183 (A. Marek)
M. Zaremba Bielawski - Higieniści z dziejów eugeniki, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011, ss. 427, (M. Paciorek)Ostatnia modyfikacja strony: