Instytut Historii Nauki PAN

Spis treści: Medycyna Nowożytna 2012

Artykuły:

STUDIA :

Tomasz Dywan - Reakcje wiernych wobec chorób w świetle XVII i XVIII -wiecznych ksiąg cudów z katolickich sanktuariów maryjnych na ziemiach ruskich Korony.
Maria J.Turos -"...na trzeźwo..." czy jednak ze znieczuleniem. Zwalczanie bólu według R. J. Czerwiakowskiego, czyli próba odpowiedzi na pytanie czy w początkach XIX w. chirurdzy wojskowi stosowali leki uśmierzające ból.
Marek Tuszewicki - Chasydzi z Galicji wobec współczesnej farmacji w świetle dzieła Beerot ha-majim (Przemyśl 1888).

PRACE ANALITYCZNE:

Anetta Luto-Kamińska - Balneologia oczyma XVI-wiecznego medyka na podstawie Cieplic W. Oczki (1578).
Magdalena Syguda -Troska o zdrowie dzieci na podstawie Hygieny polskiej Teodora Tripplina.
Jowita Jagla - Obraz chorób w malowidłach z warmińskich sanktuariów w Świętej Lipce i Chwalęcinie - refleksje porównawcze.
Anna Trojanowska - Uwagi o lekach, ich badaniu i sposobach działaniu w Nauce materii medycznej (1830) Konstantego Porcyanki.

ANACHRONIKA:

Piotr Ernst - Stan sanitarny Gorzowa Wielkopolskiego w latach 1945-1949.
Magdalena Paciorek Rekrutacja studentów na wydziały lekarskie w drugiej połowie lat 40. i 50. XX w. - elementem polityki władz państwowych wobec inteligencji.

Z archiwów i bibliotek..

Bożena Urbanek - Archiwalia Wydziału Lekarskiego USB w Wilnie.

Recenzje książek

Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, pod red. M. Musielaka, J. Zamojskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010, ss. 262. (rec. prof. Tadeusz Srogosz, A. Złota,)
J. B. Gliński, Słownik lekarzy i farmaceutów ofiar II wojny światowej, wyd. NIL, t. 4. Warszawa 2011, ss. 526. (rec. Katarzyna Golińska)
A.Murdoch, Emigracja lekarzy z Polski, wyd. SGH, Warszawa 2011,ss. 381. (rec. Magdalene Szymaniec )
Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie ,pod. red. K. Zahradniczek. wyd. Ad vocem, Kraków 2011, ss. 563 ( rec. Agnieszka. Kozińska)
Apteki i aptekarstwo łódzkie - pod red. Katarzyna Hanisz i Wojciecha Ślusarczyk, Łódź 2011, ( rec. Anna Marek)
Jan Wnęk, Dziecko w naukowej literaturze naukowej 1918-1939 Warszawa 2012, ss. 580. (rec. Magdalena Paciorek)
Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, wyd. BUM, Białystok 2012, ss. 383.( rec. Magdalena Paciorek)

Kronika życia naukowego

Małgorzata Marcysiak - Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Historii Pielęgniarstwa - NURSING HISTORY IN GLOBAL PERSPECTIVE, Kolding, - w dn. 9-11 sierpnia 2012 r.
Maria Kempa - Sprawozdanie z konferencji "Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w." - w dn. 7-8 września 2012 r.
Maria J. Turos - Konferencja "Apogeum polskich nadziei" Muzeum Wojska Polskiego w dn. 23 października 2012 r.".zbliżał się rok 1812, wojna przeciw Rosji. Wojna o Polskę."