Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1994

Tom 1, Zeszyt 1

MN1a.jpg

ISBN: 83-86062-20-7

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Sekretarz redakcji: Bożena Płonka Syroka
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Jaromir Jeszke
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Małgorzata Czeley-Wybieralska

SPIS TREŚCI

STUDIA

T. Srogosz, Dzieje myśli medycznej czasów nowożytnych - postulaty badawcze i propozycje metodologiczne7
B. Rok, Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych - próba postawienia problematyki badawczej i charakterystyka źródeł23
B. Płonka-Syroka, Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny47
J. Jeszke, Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX w. Czynniki i kierunki przemian47

RECENZJE I OMÓWIENIA

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

B. Urbanek, Polskie archiwalia medyczne w Wilnie143
R. Żerelik, Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu147

ANACHRONICA

W. Suder, L.Stankiewicz, Molucrum ciąża molarna młodej dziewczyny: Afraniusz. Virgo 338-340163Ostatnia modyfikacja strony: