Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1994

Tom 1, Zeszyt 2

MN1b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Małgorzata Czeley-Wybieralska

SPIS TREŚCI

STUDIA

D. Pekala - Gawęcka, Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko kulturowe5
B. Rok, Metafizyczne widzenie choroby w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych17
M. Jaszczuk, Dżuma w polskim piśmiennictwie w XVIII w.31

ANACHRONICA

Z. Jastrzębowski, Tadeusz Srogosz "Polska szkoła filozofii medycyny" a marksizm61
W. Wojtkiewicz Rok, Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1897-1939. W setną rocznicę utworzenia Wydziału Lekarskiego (1894-1994)69

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

R. Żerelik, Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu cz. 2121
B. Urbanek Polska spuścizna medyczna w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego125Ostatnia modyfikacja strony: