Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1995

Tom 2, Zeszyt 1

MN2a.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Małgorzata Czeley-Wybieralska

SPIS TREŚCI

STUDIA

B. Płonka Syroka- Społeczno- kulturowy konspekt historii medycyny- przegląd koncepcji i propozycje badawcze5
T. Srogosz, Stan i potrzeby badań nad dziejami osiemnastowiecznej medycyny polskiej23
J. Jeszke, Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki31
A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach w XVII I XVIII w.49
Z. Libera, Ciało w kulturze ludowej w XIX i XX w. Zarys zagadnienia71

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

A. Kierzek, J. Odonicz- Czarnecki, Dziewiętnastowieczne sanatorium przeciwgruźlicze Goersbersdorf-Sokołowsko w relacjach lekarzy polskich79

ANACHRONICA

E. Więckowska, Organizacja sekcji sanitarnej Krakowskiego Biskupiego Komitetu niesienia pomocy dotkniętym klęską wojny (1914-1918). Społeczne aspekty historii medycyny91

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

M. Jaszczuk, Wileńskie źródła do historii medycyny w Archiwum PAN w Poznaniu141Ostatnia modyfikacja strony: