Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1996

Tom 2, Zeszyt 2

MN2b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Małgorzata Czeley-Wybieralska

SPIS TREŚCI

STUDIA

A. Zybertowicz, Przyrodoznawstwo a humanistyka w ujęciu teorii kultury5
J. Strojnowski, Ewolucjonizm w psychiatrii w XIX w.51
F. Wysocka, Kształtowanie się polskiej terminologii anatomicznej do początków XX w.71
D. Łukasiewicz, Warkocz z nad Wisły. Pruski stereotyp brudnej polski czy prawda historyczna?47

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

A. Andriejew, Księgozbiór śląskiego lekarza doby Odrodzenia105

ANACHRONICA

D. Zydorek, Cielesność człowieka w świetle średniowiecznych przekazów121

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

B. Urbanek, Polskie rękopisy medyczne w Bibliotece Litewskiej Akademii NaukOstatnia modyfikacja strony: