Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1996

Tom 3, Zeszyt 1-2

MN3.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

J. Czarny, Różne koncepcje podmiotowości złowieka5
B. Płonka-Syroka, Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych23
B. Rok, Duszpasterstwo chorych i umierających w okresie staropolskim51
W. Wojtkiewicz Rok, Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w65
J. Jeszke, Myśl europejska w medycynie polskiej w XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny75
E. Kulak, Od farsy "chorego z urojenia" Molier przeciwko medycynie89

ANACHRONICA

W. Witczak, Pierwszy Zjazd Lekarski Francusko Polski w 1920 r. ( Z dziejów polsko- francuskich związków medycznych)107

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Z. Jastrzębowski, Polska Statystyka medyczna badania nad zdrowotnością społeczeństwa polskiego w XIX w.115
J.M. Tiszczenko, Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914)127
K. Hanisz, Zaopatrzenie farmaceutyczne w systemie lecznictwa ubezpieczeniowego w II Rzeczypospolitej139

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

B. Urbanek, Z teki źródeł wileńskich. Archiwalia do dziejów położnictwa w Polsce169Ostatnia modyfikacja strony: