Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1997

Tom 4, Zeszyt 1-2

MN4.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

B. Płonka - Syroka, Problem przemian w medycynie europejskiej w XVI-XIX w. w świetle wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki5
J. Nosko, Historia medycyny a historia zdrowia publicznego39
J. Jeszke, Historyk i lekarz jako badacze dziejów nauk medycznych63
T. Srogosz, Trwałość i zmienność warunków zdrowotnych ludności chłopskiej w Rzeczypospolitej w XVIII w.85
B. Urbanek, Metoda oszczędzania sił chorego w XIX w. terapii medycznej105
J. Barański, Estetyka lekarska w pracach polskich lekarzy na przełomie XIX/ XX w.113

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Z. Krawczuk, Ludwik Hiacynt Gąsiorowski - lekarz, działacz polityczny i historyk medycyny125

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

E. Więckowska, Archiwalia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych w okresie 1919-1924 w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie197Ostatnia modyfikacja strony: