Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1998

Tom 5, Zeszyt 1

MN5a.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

J. Strojnowski, Historia medycyny wobec relatywizmu5
A. Paluch, Etnologia wobec zagadnień medycyny jako obszar penetracji badawczych19
Z. Kalemba, Wpływ koncepcji makro i mikrokosmosu na pojmowanie choroby i chorego człowieka29
B. Urbanek, Początki polskiego słownictwa o opiece i pielęgnacji chorych do 1838 r.39
J. Barański, Lekcje anatomii Rembrandta: sekcje zwłok jako ostatni akt spektaklu kaźni63

ANACHRONICA

W. Wojtkiewicz Rok, Propozycje programowe w zakresie kształcenia medycznego w latach 1926-1939 Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego75
J. Brzozowska, Wzmianki i opisy medyczne w kronice Janka z Czarnkowa91

PRACE ANALITYCZNE

A. Jonecko, E. Kajdański, Ocena obserwacji Maurycego Beniowskiego dotyczących febry na wyspie Madagaskar z lat 1773-1776103
K. Zuba, Bogusław Radziwiłł (1620-1669) - portret psychofizyczny magnata w świetle listów i pamiętników113
W. Stembrowicz, Postęp w badaniu fizykalnym chorego w XIX stuleciu na ziemiach polskich137

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

B. Urbanek, Akta grodzieńskie147Ostatnia modyfikacja strony: