Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1998

Tom 5, Zeszyt 2

MN5b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

A. Paluch, A propos antropologii ciała: człowieka5
B. Płonka-Syroka, Romantyzm w medycynie niemieckiej w świetle badań rodzimej historiografii11
B. Urbanek, Rozwój znaczeniowy pojęcia pielęgnowanie po 1838 r.55

PRACE ANALITYCZNE

E. Kulak, Moralny wymiar choroby i śmierci w XVIII wiecznym dziele Los desahuciados del mundo y de la gloria, Diego de Torres Villarroela69
W. Bęben F. Rosiński, Stosunek krajowców nowogwinejskich do chorób85
W. Kaczorowski, Matthaus Gottfried Purman (1649-1711). Przyczynek do historii chirurgii101

ANACHRONICA

J. M. Tiszczenko, Zjazdy medyczne w północno wschodnich województwach II Rzeczypospolitej109

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

T. Szkudaj, Izba Lekarska Warszawsko - Białostocka w Zbiorach Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej117
Fiodor I. Ignatowicz, Medycyna i społeczna działalność Ludwika Zamenhofa w Grodnie w latach 1893-1897. Przyczynek do życiorysu127
B. Urbanek, Brytyjska Biblioteka Narodowa. Informacja133Ostatnia modyfikacja strony: