Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1999

Tom 6, Zeszyt 1

MN6a.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

Od Redakcji5

STUDIA

T. Srogosz, problem wyboru teorii w badaniach biologicznej egzystencji człowieka w dziejach7
F. Rosiński, Śmierć według wierzeń staroizraelskich25
J. Barański, Taniec śmierci. O kulturowej erozji figury wyobraźni43
B. Urbanek, Pojęcie miłosierdzia w opiece nad chorym w XIX w.61

PRACE ANALITYCZNE

K. Zuba, Chirurdzy, felczerzy i cyrulicy w dobrach Radziwiłłów linii nieświeskiej w XVIII w.77

ANACHRONICA

A. Sosnowska, Lwowska prasa stomatologiczna w okresie międzywojennym105
A. Magowska, Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945-1998119

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

T. Szkudaj, Izba Lekarska Lwowska153Ostatnia modyfikacja strony: