Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

1999

Tom 6, Zeszyt 2

MN6b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

J. J. Sak, Kategoria "style myślenia" w badaniu historii idei medycznych5

PRACE ANALITYCZNE

B. Rok, Problem walki z chorobą alkoholową w polskim piśmiennictwie religijnym XVIII w.63
J. Mackiewicz, Pierwsze kobiety z dyplomem lekarza na terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego79

ANACHRONICA

W. Wojtkiewicz- Rok, Społeczno polityczne zaangażowanie lekarzy lwowskich w pierwszej połowie XX w.99
B. L. Imieliński, Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu w latach II wojny światowej. ( w 50. rocznicę zakończenia działalności)109

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

A. Pruszyńska, Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie131
s. M. Hałat, Obowiązki Sióstr Miłosierdzia w świetle dokumentów153Ostatnia modyfikacja strony: