Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

ISSN: 1231-1960

2000

Tom 7, Zeszyt 1

MN7a.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

B. Płonka Syroka, Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fizyki w końcu XVIII i pierwszej połowy XIX w.5
R. Jutte, Sozialgeschichte der Medizin - zakres metody cele25
U. Caummans, Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza Uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX wiecznej Warszawie45
J. Barański, Melancholia: miedzy dewiacją psychiczną a nastrojem intelektualnym63

PRACE ANALITYCZNE

B. Urbanek, Lekarze a inne zawody medyczne na przełomie XIX i XX w.(felczerzy i tworzenie zawodu pielęgniarskiego)77

ANACHRONICA

K. Brożek, Lekarze na północno-wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej87
A. Magowska, Poznański Oddział Farmaceutyczny w okresie międzywojennym109
Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

ANACHRONICA

A. Pruszyńska,Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie c.d.123Ostatnia modyfikacja strony: