Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2000

Tom 7, Zeszyt 2

MN7b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

ANACHRONICA

B. Płonka-Syroka, Carla Gustawa Junga theatrum mundi. Czy opis nowożytnej alchemii zawarty w dziele Junga "Psychologie und Alchemie" rzeczywiście możemy uważać za historyczną rekonstrukcję?5
M.J. Siemińska, Społeczne uwarunkowania recepcji wiedzy naukowej. Szkic z socjologii wiedzy29

PRACE ANALITYCZNE

T. Srogosz, Lazarety główne na zapleczu działań armii francuskiej i polskiej w 1807 r.43
B. Urbanek, Kobiety w służbie chorych i rannych w Rosji w XIX w.61
H. Bojczuk, Towarzystwo medyczne wileńskie, pierwsze półwiecze (1805-1850). Zarys dziejów75

ANACHRONICA

K. Kawalec, Spór o eugenikę w Polsce w latach 1918-193987
s. M. Hałat, Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. cz. 1103

Z ARCHIWÓW BIBLIOTEK I MUZEÓW

T. Szkudaj, Izba Lekarska Krakowska. Na podstawie zbiorów specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej147
B. Płonka-Syroka, Biblioteka Saska w Dreźnie jako miejsce badań historyków medycyny159
Ryszard W. Gryglewski, Zarys dziejów Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ163
J. Kleszczyński, A. Wlazło, Muzeum Historii Medycyny w Rydze169Ostatnia modyfikacja strony: