Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2001

Tom 8, Zeszyt 1

MN8a.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

K. Kopias Łokuciejewska, Koncepcja człowieka i jego miejsce we wszechświecie w doktrynach Paracelsusa i Boehmego5
J. Barański, Diabolus choroba i Nietzche. Rozważania i interpretacje55
J. Jeszke, Perspektywa historyczna we współczesnych badaniach nad lecznictwem naturalnym. Garść uwag metodologicznych71

PRACE ANALITYCZNE

K. Zuba, O tym jak "Rybeńkę" leczono. Kuracje i zabiegi medyczne Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762)89
K. Brożek, Polscy lekarze na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w.111

ANACHRONICA

s. M. Hałat, Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. cz. 2145

Z ARCHIWÓW BIBLIOTEK I MUZEÓW

A. Pruszyńska, Sylwetki lekarzy w biografistyce polonijnej179Ostatnia modyfikacja strony: