Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2001

Tom 8, Zeszyt 2

MN8b.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

L. Miodoński, Medycyna romantyczna w Niemczech jako eksplikacja filozoficznego rozumienia świata i człowieka - Mesmer i mesmeryzm5
J. Boulogne, Mit i myśl medyczna w starożytnej Grecji ( tł. Zofia Podgórska Klawe)33
Bińczyk - Praktyki medyczne w ujęciach nieklasycznych: Michel Foucault I Actor Network Theory53

ANACHRONICA

M. Gawin, Niechciana pamięć - polski ruch eugeniczny w latach międzywojennych. Na marginesie artykułu Krzysztofa Kawalca75
T. Morawski, Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Sanitarnych pierwszych dziesięciu promocji (1922-1930) na podstawie archiwum dra Romana Jabubskiego95
E. Więckowska, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w latach 1918-1954. Organizacja cele i zadania131
E. M. Tiszczenko, Ochrona zdrowia w dzisiejszej zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym (1921-1939) (tł. Tadeusz Srogosz)153
D. Penkala - Gawęcka, Pacjent i medycyna we współczesnym Kazachstanie. Postawy wobec biomedycyny i medycyny komplementarnej175

Z ARCHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW

Z. Podgórska-Klawe, Europejskie muzea historii medycyny. W trosce o własne dziedzictwo199
J. Jeszke, Zbiory homeopatyczne Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie209
T. Morawski, Była taka podchorążówka w Warszawie... (Wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-2001). Wystawa 28 VI - 30 XII 2001217
J. Mackiewicz, Atramentowe znaki pamięci. Listy kobiet w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej. Wystawa 17 X -30 XI 2001223Ostatnia modyfikacja strony: