Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

2002

Tom 9, Zeszyt 1-2

MN9.jpg

ISSN: 1231-1960

Redaktor naczelny: Zofia Podgórska Klawe
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Płonka Syroka
Sekretarz redakcji: Jaromir Jeszke
Członkowie redakcji:
Tadeusz Srogosz
Andrzej Syroka
Bożena Urbanek
Andrzej Śródka

SPIS TREŚCI

STUDIA

B. Płonka Syroka, Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historii medycyny w XX w.5
A. Szlagowska, Personifikacje choroby w kulturze ludowej43

PRACE ANALITYCZNE

K. Zuba, Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - portret psychofizyczny53
K. Brożek, Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX w. do 1920 r.85

ANACHRONICA

J. Gilewska-Dubois, Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu111
J. Jeszke i M. Jeszke, Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000147

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK

J. Sztuchlik, J. Picha, Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów XVIII/XIX w. na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie165
A. Marek, Dzieje i problematyka "Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego" Wilhelma Malcza177Ostatnia modyfikacja strony: