Rekrutacja na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 (ogłoszenie zmienione)

22.07.2020 | 17.04.2022


Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia” (Nr 2019/35/B/HS3/02902, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk).

Nazwa stanowiska: doktorant

Typ konkursu NCN: OPUS-18

Zakres prac:

 • badania nad fragmentem korespondencji Jana Heweliusza w ramach międzynarodowego programu jej krytycznej edycji;
 • rozszerzenie badań o rozprawę doktorską i ukończenie w ciągu czterech lat;
 • współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz form upowszechniania wyników projektu.

Wymagania

 • zaawansowana znajomość łaciny, dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego;
 • zainteresowania historią i/lub historią nauki, ze wskazaniem na XVII wiek i ówczesną res publica litteraria;
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu, w tym do udziału w organizacji konferencji i warsztatów.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • Forma zatrudnienia: stypendium;
 • Wysokość stypendium: 4 000 zł/miesięcznie;
 • Czas pobierania stypendium: 24 miesiące;
 • Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2020 r.

Uwaga: w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant otrzymuje stypendium z projektu, w wysokości 4000 zł miesięcznie przez okres dwóch lat trwania projektu. Przez następne dwa lata doktorant otrzymuje obowiązkowe stypendium w wysokości ustalonej ustawowo.

Wymagane dokumenty

a) załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem tytułu projektu, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
 2. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
 5. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2020 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
 6. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym;

b) w osobnych plikach:

 1. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
 2. kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych),
 3. dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin nadsyłania zgłoszeń

Dokumenty należy przesłać od 3 do 21 sierpnia 2020 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć sekretariatowi Szkoły na nośniku danych do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43). Kopie dokumentów proszę przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem ihn@ihnpan.pl lub dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie (pok. A09).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT