Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 47 (2010)

19.02.2015 | 11.12.2021

Artykuły

Jarosław Jastrzębski, Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych

Ewa Kula, Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego

Michał Piekarski, Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku)

Władysława Szulakiewicz, Za przykładem mistrza. Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981) służba uniwersytetowi i nauce

Jan Szumski, Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa. Przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych

 

Materiały

Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety, opracował i przetłumaczył z języka rosyjskiego Jan Szumski;

Zdzisław Mikulski, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Warszawie (1942-1944) – okupacyjna namiastka Politechniki Warszawskiej

Joanna Schiller, Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Wnęk, Problemy edukacyjne w utworze Józefa Bychowca pt. „Rady dobrey matce…”

 

Recenzje

Andrzej Kazimierz Banach, Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/61-1917/18, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 488 (rec. Dorota Zamojska)

«Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII-начала XX в.б сост. А. Ю Андреев, ROSSPEN, Moskwa 2009, ss. 236 (rec. Kalina Bartnicka)

Agnieszka Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2008, ss. 445 (rec. Dorota Zamojska)

Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wrocław 2009, ss. 618 (rec. Kazimierz Puchowski)

Andrzej Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w systemie szkolnym Wileńskiego Okręgu Naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ss. 417 (rec. Witold Zakrzewski)

Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa 2009, ss. 288. Seria Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLII (rec. Joanna Schiller).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT