Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 48 (2011)

19.02.2015 | 11.12.2021

Recenzenci tomu: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Daniel Grinberg, prof. Leonid Gorizontow, prof. dr hab. Andrzej Kojder, prof. dr hab. Stefan Zamecki.

 

Artykuły

Witold Chmielewski, Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium w Krakowie

Katarzyna Dormus, Poetka i nauczycielka – Marcelina Kulikowska (1872-1910)

Tamara J. Krasowickaja, Сталин и Луначарский: борьба за административный ресурс школьной политики для нерусских народов (1917-1929 гг.)

Ina Szumska, Edukacja prawna oraz wychowanie prawne w Rosji i na Białorusi

Andriej Zamojski, Soviet Schooling as Reforming Force in shtetls of Soviet Belarus in the Interwar Period

Andrzej Walicki, Ruch filozoficzny lat czterdziestych XIX wieku jako program reedukacji i modernizacji narodu

 

Materiały

Joanna Schiller, Konferencja „Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki, Warszawa-Pułtusk, 17-21 października 2011 roku”

Elena Wiszlenkowa, University Archives as a Cultural Project (Russia, the First Half of the 19th Century)

 

Recenzje

Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w połowie XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 397. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (rec. Dorota Zamojska)

Adam Fijałkowski, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego/ Orbis pictus – Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, ss. 123 (rec. Janina Kamińska)

O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora, nakładem i drukiem Fr. Świerczewskiego, Warszawa-Suwałki 1823; red. nauk. Kalina Bartnicka, wstęp i oprac. Katarzyna Buczek, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk 2009, ss. (rec. Janina Kamińska)

Университетская идея в Российской империи XVIII- начала XX веков. Антология. Учебное пособие для вузов, сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, РОССПЭН, Москва 2011, ss. 527 (rec. Joanna Schiller)

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 308, ilustr. (rec. Tadeusz Bieńkowski)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT