Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 49 (2012)

19.02.2015 | 11.12.2021

In memoriam

Leonard Grochowski, Profesor Stanisław Mauersberg (1924-2012). Dzieło człowieka, przyjaciela, nauczyciela i uczonego historyka oświaty i wychowania w świetle wspomnień

Ks. Edward Walewander, Stanisław Mauersberg (1924-2012), jakiego znałem

 

Artykuły

Witold Chmielewski, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie

Maria L. Ekiel-Jeżewska, System kształcenia Komisji Edukacji Narodowej

Andrzej Smolarczyk, Publiczne szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w województwie poleskim w latach 1919-1939

Jan Szumski, Jan Kochanowski – pedagog i przyrodnik grodzieński (1894-1942)

Elena Wiszlenkowa, University Archivists as Archive Policy Agents in Nineteenth-century Russia

Dorota Zamojska, “Królewskie szaty nauki”. Odbicie stosunków uniwersytetu i państwa w ceremonialne akademickim II Rzeczypospolitej (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Materiały

Katarzyna Piórkowska, Organizacje pomocowe powiatu pułtuskiego w latach 1914-1919

Recenzje

Janina Kamińska, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 417 (rec. Joanna Schiller)

Czesław Kupisiewicz, Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012, ss. 322 (rec. Katarzyna Dormus)

Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, oprac. Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 222 (rec. Katarzyna Dormus)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT